Kỳ quay thưởng #00384 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (04/01/2019)

 • 01
 • 08
 • 14
 • 16
 • 19
 • 22
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
17,173
Giải nhất
300,000 đ
1,041
Giải nhì
10,000,000 đ
16
Giải ba
29,906,609,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00383 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (02/01/2019)

 • 04
 • 14
 • 32
 • 35
 • 36
 • 40
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
15,446
Giải nhất
300,000 đ
891
Giải nhì
10,000,000 đ
21
Giải ba
28,121,934,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00382 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (30/12/2018)

 • 10
 • 19
 • 31
 • 35
 • 42
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
15,385
Giải nhất
300,000 đ
955
Giải nhì
10,000,000 đ
16
Giải ba
26,321,218,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00381 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (28/12/2018)

 • 03
 • 22
 • 24
 • 25
 • 31
 • 37
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
15,416
Giải nhất
300,000 đ
970
Giải nhì
10,000,000 đ
21
Giải ba
24,652,572,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00380 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (26/12/2018)

 • 21
 • 28
 • 34
 • 35
 • 41
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
14,223
Giải nhất
300,000 đ
835
Giải nhì
10,000,000 đ
16
Giải ba
23,123,394,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00379 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (23/12/2018)

 • 01
 • 03
 • 10
 • 11
 • 16
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
15,726
Giải nhất
300,000 đ
1,044
Giải nhì
10,000,000 đ
21
Giải ba
21,428,428,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00378 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (21/12/2018)

 • 01
 • 07
 • 16
 • 27
 • 29
 • 34
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
14,842
Giải nhất
300,000 đ
1,006
Giải nhì
10,000,000 đ
27
Giải ba
19,992,770,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00377 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (19/12/2018)

 • 02
 • 10
 • 11
 • 32
 • 40
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
13,564
Giải nhất
300,000 đ
784
Giải nhì
10,000,000 đ
27
Giải ba
18,623,341,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00376 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (16/12/2018)

 • 01
 • 14
 • 22
 • 26
 • 35
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
12,731
Giải nhất
300,000 đ
822
Giải nhì
10,000,000 đ
17
Giải ba
17,211,916,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00375 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (14/12/2018)

 • 07
 • 16
 • 20
 • 26
 • 30
 • 34
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
12,986
Giải nhất
300,000 đ
757
Giải nhì
10,000,000 đ
11
Giải ba
15,853,774,500 đ
0