Kỳ quay thưởng #00419 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (27/03/2019)

 • 09
 • 12
 • 22
 • 24
 • 30
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00418 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (24/03/2019)

 • 05
 • 17
 • 21
 • 27
 • 34
 • 40
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00417 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (22/03/2019)

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 18
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00416 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (20/03/2019)

 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 29
 • 37
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00415 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (17/03/2019)

 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 24
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00414 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (15/03/2019)

 • 05
 • 10
 • 15
 • 19
 • 38
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00413 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (13/03/2019)

 • 05
 • 16
 • 24
 • 26
 • 34
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00412 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (10/03/2019)

 • 05
 • 24
 • 31
 • 32
 • 42
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00411 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (08/03/2019)

 • 04
 • 14
 • 20
 • 27
 • 32
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00410 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (06/03/2019)

 • 02
 • 07
 • 14
 • 24
 • 40
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0