Kỳ quay thưởng #00393 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (27/01/2019)

 • 09
 • 11
 • 12
 • 22
 • 27
 • 29
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00393 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (25/01/2019)

 • 11
 • 13
 • 14
 • 22
 • 30
 • 38
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00392 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (23/01/2019)

 • 02
 • 09
 • 13
 • 29
 • 33
 • 40
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
25,586
Giải nhất
300,000 đ
1,467
Giải nhì
10,000,000 đ
14
Giải ba
54,675,909,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00391 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (20/01/2019)

 • 08
 • 16
 • 21
 • 31
 • 35
 • 38
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
21,872
Giải nhất
300,000 đ
1,284
Giải nhì
10,000,000 đ
25
Giải ba
49,631,995,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00390 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (18/01/2019)

 • 12
 • 15
 • 19
 • 38
 • 40
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
22,815
Giải nhất
300,000 đ
1,375
Giải nhì
10,000,000 đ
14
Giải ba
45,228,539,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00389 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (16/01/2019)

 • 01
 • 08
 • 14
 • 24
 • 31
 • 40
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
18,823
Giải nhất
300,000 đ
1,077
Giải nhì
10,000,000 đ
20
Giải ba
41,145,812,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00388 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (13/01/2019)

 • 01
 • 20
 • 21
 • 23
 • 26
 • 33
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
16,991
Giải nhất
300,000 đ
919
Giải nhì
10,000,000 đ
20
Giải ba
37,819,245,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00387 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (11/01/2019)

 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
18,900
Giải nhất
300,000 đ
1,156
Giải nhì
10,000,000 đ
25
Giải ba
35,699,076,500 đ
0

Kỳ quay thưởng #00386 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (09/01/2019)

 • 17
 • 27
 • 28
 • 30
 • 33
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
17,741
Giải nhất
300,000 đ
1,008
Giải nhì
10,000,000 đ
22
Giải ba
33,794,171,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00385 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (06/01/2019)

 • 09
 • 22
 • 33
 • 34
 • 35
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
18,903
Giải nhất
300,000 đ
1,189
Giải nhì
10,000,000 đ
22
Giải ba
31,809,761,500 đ
0