Kỳ quay thưởng #00434 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (01/05/2019)

 • 18
 • 23
 • 24
 • 27
 • 33
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00433 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (28/04/2019)

 • 04
 • 24
 • 28
 • 30
 • 33
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00432 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (26/04/2019)

 • 01
 • 02
 • 14
 • 15
 • 16
 • 30
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00431 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (24/04/2019)

 • 04
 • 07
 • 12
 • 13
 • 20
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00430 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (21/04/2019)

 • 08
 • 11
 • 13
 • 20
 • 41
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00429 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (19/04/2019)

 • 01
 • 04
 • 05
 • 12
 • 17
 • 21
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00428 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (17/04/2019)

 • 07
 • 11
 • 21
 • 25
 • 30
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00427 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (14/04/2019)

 • 04
 • 13
 • 20
 • 34
 • 35
 • 37
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00426 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (12/04/2019)

 • 03
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00425 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (10/04/2019)

 • 07
 • 11
 • 14
 • 30
 • 35
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0