Kỳ quay thưởng #00471 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (26/07/2019)

 • 05
 • 14
 • 16
 • 22
 • 25
 • 33
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00470 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (24/07/2019)

 • 20
 • 22
 • 25
 • 39
 • 44
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00469 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (21/07/2019)

 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00468 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (19/07/2019)

 • 43
 • 12
 • 09
 • 28
 • 26
 • 23
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00467 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (17/07/2019)

 • 10
 • 11
 • 16
 • 22
 • 28
 • 35
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00466 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (14/07/2019)

 • 02
 • 03
 • 07
 • 25
 • 33
 • 34
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00465 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (12/07/2019)

 • 16
 • 18
 • 24
 • 26
 • 40
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00464 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (10/07/2019)

 • 01
 • 02
 • 06
 • 07
 • 16
 • 27
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00463 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (07/07/2019)

 • 02
 • 18
 • 21
 • 23
 • 30
 • 31
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00462 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (05/07/2019)

 • 19
 • 21
 • 30
 • 31
 • 37
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0