Kỳ quay thưởng #00404 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (20/02/2019)

 • 01
 • 10
 • 15
 • 24
 • 37
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00403 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (17/02/2019)

 • 11
 • 12
 • 14
 • 25
 • 29
 • 31
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00402 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (15/02/2019)

 • 03
 • 22
 • 26
 • 27
 • 30
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00401 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (13/02/2019)

 • 05
 • 11
 • 18
 • 33
 • 37
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00400 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (10/02/2019)

 • 01
 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 35
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00399 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (08/02/2019)

 • 11
 • 12
 • 33
 • 36
 • 39
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00398 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (06/02/2019)

 • 22
 • 24
 • 25
 • 30
 • 33
 • 38
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00397 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (03/02/2019)

 • 01
 • 02
 • 05
 • 09
 • 23
 • 24
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00396 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (01/02/2019)

 • 03
 • 04
 • 06
 • 38
 • 39
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00395 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (30/01/2019)

 • 01
 • 04
 • 06
 • 13
 • 37
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0