Kỳ quay thưởng #00481 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (18/08/2019)

 • 02
 • 07
 • 18
 • 21
 • 24
 • 33
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00480 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (16/08/2019)

 • 06
 • 14
 • 15
 • 19
 • 31
 • 39
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00479 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (14/08/2019)

 • 13
 • 20
 • 22
 • 24
 • 33
 • 34
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00478 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (11/08/2019)

 • 01
 • 04
 • 07
 • 09
 • 25
 • 31
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00477 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (09/08/2019)

 • 11
 • 19
 • 26
 • 28
 • 30
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00476 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (07/08/2019)

 • 01
 • 05
 • 13
 • 31
 • 32
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00475 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (04/08/2019)

 • 06
 • 10
 • 21
 • 30
 • 43
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00474 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (02/08/2019)

 • 11
 • 18
 • 20
 • 22
 • 25
 • 26
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00473 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (31/07/2019)

 • 06
 • 12
 • 15
 • 19
 • 25
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00472 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (28/07/2019)

 • 05
 • 14
 • 16
 • 24
 • 42
 • 43
Giá trị Jackpot
21,025,187,500 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
21,025,187,500 đ
0
Giải nhất
10,000,000 đ
7
Giải nhì
300,000 đ
776
Giải ba
30,000 đ
12,591