Kỳ quay thưởng #00444 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (24/05/2019)

 • 02
 • 03
 • 31
 • 33
 • 35
 • 40
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00443 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (22/05/2019)

 • 01
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 35
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00442 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (19/05/2019)

 • 02
 • 11
 • 19
 • 27
 • 30
 • 42
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00441 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (17/05/2019)

 • 06
 • 16
 • 18
 • 29
 • 39
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00440 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (15/05/2019)

 • 17
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00439 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (12/05/2019)

 • 01
 • 08
 • 13
 • 17
 • 21
 • 43
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00438 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (10/05/2019)

 • 05
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 38
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00437 | Quay thưởng ngày Thứ 4 (08/05/2019)

 • 01
 • 07
 • 08
 • 31
 • 34
 • 45
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00436 | Quay thưởng ngày Chủ Nhật (05/05/2019)

 • 13
 • 27
 • 30
 • 38
 • 39
 • 41
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0

Kỳ quay thưởng #00435 | Quay thưởng ngày Thứ 6 (03/05/2019)

 • 01
 • 06
 • 14
 • 31
 • 35
 • 44
Giá trị Jackpot
30,000 đ
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Jackpot
30,000 đ
0
Giải nhất
300,000 đ
0
Giải nhì
10,000,000 đ
0
Giải ba
0 đ
0