Kỳ quay thưởng #00340 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (24/01/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 8
 • 9
 • 5
Giải nhì
 • 6
 • 7
 • 4
 • 1
 • 9
 • 3
 • 9
 • 4
Giải ba
 • 6
 • 2
 • 5
 • 2
 • 8
 • 4
 • 2
 • 7
 • 4
 • 2
 • 8
 • 2
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 9
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
24
Giải nhì
6,500,000 đ
30
Giải ba
3,000,000 đ
19
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
47
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
375

Kỳ quay thưởng #00339 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (22/01/2019)

Giải nhất
 • 2
 • 7
 • 7
 • 3
Giải nhì
 • 7
 • 3
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1
 • 7
 • 4
Giải ba
 • 4
 • 6
 • 3
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 9
 • 3
 • 4
 • 3
 • 6
Giải khuyến khích 1
 • 7
 • 7
 • 3
Giải khuyến khích 2
 • 7
 • 3
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
7
Giải nhì
6,500,000 đ
9
Giải ba
3,000,000 đ
22
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
69
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
542

Kỳ quay thưởng #00338 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (19/01/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 9
 • 6
 • 0
Giải nhì
 • 8
 • 5
 • 4
 • 6
 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
Giải ba
 • 4
 • 8
 • 6
 • 2
 • 3
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 9
 • 2
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 9
 • 6
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 6
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
4
Giải ba
3,000,000 đ
15
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
32
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
322

Kỳ quay thưởng #00337 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (17/01/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 8
 • 6
 • 2
Giải nhì
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 0
 • 5
 • 9
 • 8
Giải ba
 • 4
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5
 • 0
 • 7
 • 1
 • 4
 • 7
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 6
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 6
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
11
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
10
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
20
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
603

Kỳ quay thưởng #00336 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (15/01/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
Giải nhì
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
 • 0
 • 1
Giải ba
 • 4
 • 1
 • 7
 • 3
 • 3
 • 9
 • 0
 • 9
 • 6
 • 8
 • 0
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 4
 • 1
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
26
Giải ba
3,000,000 đ
28
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
70
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
963

Kỳ quay thưởng #00335 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (12/01/2019)

Giải nhất
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
Giải nhì
 • 3
 • 7
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 7
Giải ba
 • 7
 • 3
 • 9
 • 0
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 9
 • 7
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 7
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
25
Giải ba
3,000,000 đ
6
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
34
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
478

Kỳ quay thưởng #00334 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (10/01/2019)

Giải nhất
 • 0
 • 3
 • 9
 • 3
Giải nhì
 • 1
 • 3
 • 7
 • 3
 • 6
 • 3
 • 7
 • 0
Giải ba
 • 7
 • 8
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 8
 • 5
 • 0
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 9
 • 3
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 3
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
21
Giải ba
3,000,000 đ
3
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
53
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
427

Kỳ quay thưởng #00333 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (08/01/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 5
 • 8
 • 0
Giải nhì
 • 5
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4
 • 4
 • 5
 • 7
Giải ba
 • 0
 • 6
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 7
Giải khuyến khích 1
 • 5
 • 8
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
14
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
29
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
551

Kỳ quay thưởng #00332 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (05/01/2019)

Giải nhất
 • 1
 • 5
 • 0
 • 3
Giải nhì
 • 5
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 2
 • 8
Giải ba
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 7
 • 2
 • 1
 • 5
 • 2
 • 0
 • 9
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 5
 • 0
 • 3
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 3
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
0
Giải ba
3,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00331 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (03/01/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 8
 • 2
 • 9
Giải nhì
 • 7
 • 9
 • 1
 • 8
 • 1
 • 5
 • 2
 • 1
Giải ba
 • 4
 • 8
 • 7
 • 2
 • 7
 • 3
 • 7
 • 6
 • 1
 • 6
 • 4
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 2
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 2
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
7
Giải ba
3,000,000 đ
7
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
23
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
443