Kỳ quay thưởng #00350 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (19/02/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 6
 • 3
 • 2
Giải nhì
 • 1
 • 1
 • 3
 • 0
 • 7
 • 8
 • 0
 • 2
Giải ba
 • 3
 • 1
 • 5
 • 5
 • 2
 • 0
 • 3
 • 2
 • 4
 • 4
 • 9
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 3
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 3
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
27
Giải ba
3,000,000 đ
16
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
68
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
796

Kỳ quay thưởng #00349 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (16/02/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 4
 • 0
 • 2
Giải nhì
 • 5
 • 4
 • 7
 • 9
 • 3
 • 9
 • 2
 • 5
Giải ba
 • 9
 • 6
 • 7
 • 7
 • 0
 • 3
 • 2
 • 8
 • 8
 • 6
 • 9
 • 9
Giải khuyến khích 1
 • 4
 • 0
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
13
Giải ba
3,000,000 đ
4
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
64
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
446

Kỳ quay thưởng #00348 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (14/02/2019)

Giải nhất
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
Giải nhì
 • 4
 • 5
 • 9
 • 8
 • 8
 • 9
 • 4
 • 9
Giải ba
 • 6
 • 4
 • 9
 • 3
 • 2
 • 3
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 2
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 5
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 5
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
13
Giải nhì
6,500,000 đ
5
Giải ba
3,000,000 đ
12
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
30
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
974

Kỳ quay thưởng #00347 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (12/02/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 0
 • 7
 • 7
Giải nhì
 • 8
 • 0
 • 2
 • 4
 • 1
 • 9
 • 5
 • 6
Giải ba
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 6
 • 8
 • 2
 • 2
 • 6
 • 7
 • 6
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 0
 • 7
 • 7
Giải khuyến khích 2
 • 7
 • 7
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
42
Giải ba
3,000,000 đ
17
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
50
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
698

Kỳ quay thưởng #00346 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (09/02/2019)

Giải nhất
 • 0
 • 2
 • 9
 • 9
Giải nhì
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
Giải ba
 • 0
 • 9
 • 8
 • 3
 • 2
 • 0
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 5
 • 7
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 9
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
11
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
49
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
736

Kỳ quay thưởng #00345 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (07/02/2019)

Giải nhất
 • 1
 • 9
 • 1
 • 3
Giải nhì
 • 4
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 4
 • 0
 • 6
Giải ba
 • 9
 • 6
 • 9
 • 6
 • 9
 • 5
 • 7
 • 9
 • 3
 • 8
 • 1
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 9
 • 1
 • 3
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 3
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
7
Giải ba
3,000,000 đ
8
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
134
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
492

Kỳ quay thưởng #00344 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (02/02/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 3
 • 7
 • 9
Giải nhì
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
Giải ba
 • 7
 • 8
 • 5
 • 5
 • 9
 • 6
 • 6
 • 0
 • 7
 • 6
 • 8
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 7
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 7
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
15
Giải nhì
6,500,000 đ
3
Giải ba
3,000,000 đ
11
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
175
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
1

Kỳ quay thưởng #00343 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (31/01/2019)

Giải nhất
 • 0
 • 0
 • 7
 • 7
Giải nhì
 • 8
 • 5
 • 6
 • 9
 • 8
 • 4
 • 0
 • 8
Giải ba
 • 4
 • 5
 • 4
 • 9
 • 3
 • 8
 • 7
 • 8
 • 2
 • 5
 • 3
 • 4
Giải khuyến khích 1
 • 0
 • 7
 • 7
Giải khuyến khích 2
 • 7
 • 7
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
18
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
34
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
752

Kỳ quay thưởng #00342 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (29/01/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 9
 • 0
 • 8
Giải nhì
 • 6
 • 1
 • 9
 • 0
 • 0
 • 5
 • 2
 • 3
Giải ba
 • 1
 • 8
 • 1
 • 4
 • 5
 • 0
 • 8
 • 7
 • 3
 • 4
 • 8
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 9
 • 0
 • 8
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 8
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
12
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
55
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
576

Kỳ quay thưởng #00341 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (26/01/2019)

Giải nhất
 • 9
 • 1
 • 9
 • 1
Giải nhì
 • 9
 • 6
 • 6
 • 2
 • 9
 • 0
 • 9
 • 5
Giải ba
 • 7
 • 5
 • 5
 • 9
 • 3
 • 5
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 1
 • 6
Giải khuyến khích 1
 • 1
 • 9
 • 1
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 1
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
9
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
18
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
69
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
370