Kỳ quay thưởng #00427 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (17/08/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 2
 • 2
 • 0
Giải nhì
 • 7
 • 1
 • 7
 • 9
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
Giải ba
 • 4
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 2
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 • 0
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 2
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 2
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
9
Giải ba
3,000,000 đ
18
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
95
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
461

Kỳ quay thưởng #00426 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (15/08/2019)

Giải nhất
 • 2
 • 2
 • 8
 • 2
Giải nhì
 • 3
 • 7
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 5
 • 7
Giải ba
 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 3
 • 0
 • 6
 • 0
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 8
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
3
Giải ba
3,000,000 đ
9
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
55
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
437

Kỳ quay thưởng #00425 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (13/08/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 6
 • 1
 • 2
Giải nhì
 • 8
 • 2
 • 2
 • 6
 • 8
 • 1
 • 7
 • 7
Giải ba
 • 6
 • 2
 • 9
 • 5
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 1
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
14
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
31
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
635

Kỳ quay thưởng #00424 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (10/08/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 3
 • 8
 • 9
Giải nhì
 • 1
 • 2
 • 0
 • 8
 • 6
 • 1
 • 8
 • 6
Giải ba
 • 4
 • 5
 • 4
 • 7
 • 5
 • 7
 • 8
 • 3
 • 5
 • 2
 • 2
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 8
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
54
Giải ba
3,000,000 đ
83
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
150
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
636

Kỳ quay thưởng #00423 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (08/08/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 8
 • 8
 • 6
Giải nhì
 • 8
 • 5
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 5
 • 2
Giải ba
 • 0
 • 7
 • 0
 • 5
 • 8
 • 0
 • 2
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 8
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 8
 • 6
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 6
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
7
Giải nhì
6,500,000 đ
13
Giải ba
3,000,000 đ
24
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
45
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
616

Kỳ quay thưởng #00422 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (06/08/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 1
 • 8
 • 8
Giải nhì
 • 9
 • 6
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
Giải ba
 • 5
 • 1
 • 2
 • 6
 • 9
 • 3
 • 8
 • 2
 • 6
 • 7
 • 1
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 1
 • 8
 • 8
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 8
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
17
Giải nhì
6,500,000 đ
4
Giải ba
3,000,000 đ
4
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
25
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
511

Kỳ quay thưởng #00421 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (03/08/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 7
 • 2
 • 9
Giải nhì
 • 2
 • 3
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 8
Giải ba
 • 1
 • 2
 • 0
 • 4
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 3
 • 9
 • 3
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 7
 • 2
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 2
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
5
Giải ba
3,000,000 đ
8
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
36
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
494

Kỳ quay thưởng #00420 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (01/08/2019)

Giải nhất
 • 2
 • 5
 • 4
 • 0
Giải nhì
 • 9
 • 6
 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
 • 2
 • 3
Giải ba
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 8
 • 3
 • 2
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 5
 • 4
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 4
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
52
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
21
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
287

Kỳ quay thưởng #00419 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (30/07/2019)

Giải nhất
 • 6
 • 8
 • 9
 • 1
Giải nhì
 • 4
 • 5
 • 2
 • 6
 • 4
 • 7
 • 3
 • 7
Giải ba
 • 9
 • 2
 • 6
 • 5
 • 1
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 5
 • 7
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 9
 • 1
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 1
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
33
Giải ba
3,000,000 đ
10
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
39
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
388

Kỳ quay thưởng #00418 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (27/07/2019)

Giải nhất
 • 6
 • 1
 • 4
 • 0
Giải nhì
 • 8
 • 9
 • 2
 • 1
 • 0
 • 7
 • 9
 • 9
Giải ba
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 6
 • 6
 • 5
 • 8
 • 3
 • 5
 • 4
Giải khuyến khích 1
 • 1
 • 4
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 4
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
3
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
22
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
290