Kỳ quay thưởng #00391 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (25/05/2019)

Giải nhất
 • 2
 • 5
 • 1
 • 1
Giải nhì
 • 1
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 1
 • 6
 • 2
Giải ba
 • 4
 • 6
 • 0
 • 4
 • 4
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
 • 6
Giải khuyến khích 1
 • 5
 • 1
 • 1
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 1
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
8
Giải nhì
6,500,000 đ
10
Giải ba
3,000,000 đ
8
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
68
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
836

Kỳ quay thưởng #00390 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (23/05/2019)

Giải nhất
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
Giải nhì
 • 7
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3
 • 5
 • 5
 • 4
Giải ba
 • 6
 • 4
 • 6
 • 1
 • 5
 • 8
 • 8
 • 8
 • 0
 • 4
 • 7
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 1
 • 0
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
5
Giải ba
3,000,000 đ
7
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
67
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
465

Kỳ quay thưởng #00389 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (21/05/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
Giải nhì
 • 3
 • 2
 • 3
 • 9
 • 4
 • 6
 • 3
 • 0
Giải ba
 • 8
 • 7
 • 1
 • 5
 • 3
 • 6
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 4
 • 7
Giải khuyến khích 2
 • 4
 • 7
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
0
Giải ba
3,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00388 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (18/05/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 4
 • 3
 • 0
Giải nhì
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5
 • 9
Giải ba
 • 4
 • 0
 • 7
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 2
 • 7
 • 4
 • 2
 • 9
Giải khuyến khích 1
 • 4
 • 3
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 3
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
16
Giải ba
3,000,000 đ
16
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
23
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
599

Kỳ quay thưởng #00387 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (16/05/2019)

Giải nhất
 • 4
 • 9
 • 9
 • 3
Giải nhì
 • 3
 • 9
 • 3
 • 6
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
Giải ba
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 6
Giải khuyến khích 1
 • 9
 • 9
 • 3
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 3
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
7
Giải nhì
6,500,000 đ
9
Giải ba
3,000,000 đ
12
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
96
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
355

Kỳ quay thưởng #00386 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (14/05/2019)

Giải nhất
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
Giải nhì
 • 1
 • 5
 • 7
 • 5
 • 6
 • 9
 • 1
 • 2
Giải ba
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 6
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 5
 • 4
Giải khuyến khích 2
 • 5
 • 4
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
2
Giải nhì
6,500,000 đ
11
Giải ba
3,000,000 đ
29
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
42
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
421

Kỳ quay thưởng #00385 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (11/05/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 3
 • 8
 • 5
Giải nhì
 • 6
 • 1
 • 4
 • 6
 • 8
 • 4
 • 8
 • 9
Giải ba
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 1
 • 6
 • 4
 • 2
 • 4
 • 9
 • 5
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 8
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 8
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
6
Giải nhì
6,500,000 đ
15
Giải ba
3,000,000 đ
6
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
54
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
389

Kỳ quay thưởng #00384 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (09/05/2019)

Giải nhất
 • 9
 • 5
 • 0
 • 5
Giải nhì
 • 8
 • 7
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 0
 • 9
Giải ba
 • 1
 • 5
 • 6
 • 8
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 5
 • 9
 • 9
 • 9
Giải khuyến khích 1
 • 5
 • 0
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
7
Giải nhì
6,500,000 đ
13
Giải ba
3,000,000 đ
19
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
90
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
502

Kỳ quay thưởng #00383 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (07/05/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 2
 • 6
 • 9
Giải nhì
 • 9
 • 2
 • 0
 • 5
 • 2
 • 8
 • 5
 • 6
Giải ba
 • 6
 • 6
 • 4
 • 9
 • 6
 • 1
 • 6
 • 7
 • 4
 • 4
 • 0
 • 9
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 6
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 6
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
27
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
41
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
792

Kỳ quay thưởng #00382 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (04/05/2019)

Giải nhất
 • 6
 • 2
 • 5
 • 1
Giải nhì
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 5
 • 4
Giải ba
 • 1
 • 6
 • 6
 • 0
 • 8
 • 8
 • 0
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 8
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 5
 • 1
Giải khuyến khích 2
 • 5
 • 1
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
8
Giải ba
3,000,000 đ
6
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
38
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
812