Kỳ quay thưởng #00375 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (18/04/2019)

Giải nhất
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
Giải nhì
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
Giải ba
 • 6
 • 0
 • 7
 • 2
 • 5
 • 0
 • 8
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 9
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 3
 • 8
Giải khuyến khích 2
 • 3
 • 8
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
0
Giải nhì
6,500,000 đ
0
Giải ba
3,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
0
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
0

Kỳ quay thưởng #00374 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (16/04/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
Giải nhì
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 1
 • 3
Giải ba
 • 5
 • 0
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0
Giải khuyến khích 1
 • 2
 • 9
 • 0
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 0
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
1
Giải nhì
6,500,000 đ
3
Giải ba
3,000,000 đ
13
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
37
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
403

Kỳ quay thưởng #00373 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (13/04/2019)

Giải nhất
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
Giải nhì
 • 8
 • 8
 • 9
 • 1
 • 5
 • 9
 • 6
 • 9
Giải ba
 • 8
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 1
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
8
Giải nhì
6,500,000 đ
12
Giải ba
3,000,000 đ
13
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
72
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
491

Kỳ quay thưởng #00372 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (11/04/2019)

Giải nhất
 • 9
 • 0
 • 4
 • 2
Giải nhì
 • 2
 • 5
 • 8
 • 0
 • 1
 • 7
 • 6
 • 4
Giải ba
 • 6
 • 6
 • 6
 • 9
 • 4
 • 7
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 7
 • 2
Giải khuyến khích 1
 • 0
 • 4
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 4
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
23
Giải ba
3,000,000 đ
8
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
38
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
404

Kỳ quay thưởng #00371 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (09/04/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
Giải nhì
 • 4
 • 9
 • 7
 • 4
 • 5
 • 9
 • 8
 • 3
Giải ba
 • 8
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
 • 7
 • 0
 • 9
 • 9
 • 1
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 0
 • 2
Giải khuyến khích 2
 • 0
 • 2
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
23
Giải ba
3,000,000 đ
8
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
38
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
404

Kỳ quay thưởng #00370 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (06/04/2019)

Giải nhất
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
Giải nhì
 • 6
 • 9
 • 6
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 8
Giải ba
 • 9
 • 2
 • 3
 • 3
 • 6
 • 9
 • 3
 • 8
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
Giải khuyến khích 1
 • 9
 • 1
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 1
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
20
Giải nhì
6,500,000 đ
9
Giải ba
3,000,000 đ
9
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
99
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
848

Kỳ quay thưởng #00369 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (04/04/2019)

Giải nhất
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
Giải nhì
 • 5
 • 7
 • 4
 • 8
 • 6
 • 5
 • 1
 • 4
Giải ba
 • 9
 • 8
 • 9
 • 6
 • 6
 • 8
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 3
 • 4
Giải khuyến khích 1
 • 1
 • 7
 • 6
Giải khuyến khích 2
 • 7
 • 6
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
22
Giải nhì
6,500,000 đ
13
Giải ba
3,000,000 đ
11
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
79
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
508

Kỳ quay thưởng #00368 | Quay thưởng ngày Thứ 3 (02/04/2019)

Giải nhất
 • 6
 • 3
 • 9
 • 9
Giải nhì
 • 4
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
 • 9
 • 7
 • 5
Giải ba
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 6
 • 2
 • 0
 • 2
 • 4
 • 1
 • 8
Giải khuyến khích 1
 • 3
 • 9
 • 9
Giải khuyến khích 2
 • 9
 • 9
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
22
Giải ba
3,000,000 đ
29
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
61
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
620

Kỳ quay thưởng #00367 | Quay thưởng ngày Thứ 7 (30/03/2019)

Giải nhất
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
Giải nhì
 • 5
 • 9
 • 7
 • 3
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
Giải ba
 • 9
 • 5
 • 3
 • 7
 • 0
 • 1
 • 8
 • 9
 • 0
 • 9
 • 4
 • 2
Giải khuyến khích 1
 • 6
 • 5
 • 1
Giải khuyến khích 2
 • 5
 • 1
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
4
Giải nhì
6,500,000 đ
18
Giải ba
3,000,000 đ
20
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
96
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
859

Kỳ quay thưởng #00366 | Quay thưởng ngày Thứ 5 (28/03/2019)

Giải nhất
 • 3
 • 8
 • 6
 • 5
Giải nhì
 • 5
 • 5
 • 2
 • 4
 • 8
 • 2
 • 9
 • 7
Giải ba
 • 1
 • 6
 • 9
 • 5
 • 1
 • 6
 • 0
 • 9
 • 9
 • 1
 • 0
 • 4
Giải khuyến khích 1
 • 8
 • 6
 • 5
Giải khuyến khích 2
 • 6
 • 5
THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG
Giải nhất
15,000,000 đ
3
Giải nhì
6,500,000 đ
6
Giải ba
3,000,000 đ
21
Giải khuyến khích 1
1,000,000 đ
25
Giải khuyến khích 2
100,000 đ
604